Wijkteam

Het wijkteam bestaat momenteel uit vier inwoners uit Ripperda en Potmaar, te weten:

Gert Kauw
Jan Langelaar
Mounet Stuiver
Jan Westenberg

Het wijkteam is van start gegaan met een inspiratiesessie met de locatiemanager van De Twaalf Hoven en een docentonderzoeker van De Hanzehogeschool Groningen. De eerste informatie die we hebben verzameld komt uit een vijftigtal vragenlijsten die in de wijk zijn uitgezet en waar we 37 reacties op terug hebben mogen ontvangen. De meeste informatie hebben we kunnen halen uit de optrommelactie en de wijkinloop bij Terra (Groene School). Al deze reacties zijn op hoofdlijnen verwerkt in de wijkvisie/wijkplan voor Winsum Zuidoost.
We willen en kunnen dit echter niet alleen en zijn op zoek naar versterking. We denken aan een werkgroep, een wijkteam van in totaal zeven personen die samen met ons de uitdaging willen aangaan. Voorwaarde is wel dat men woont en/of werkzaam is in Winsum Zuidoost. Het zou mooi zijn als we vooral uit Ripperda 2 & 3, Lombok en Munster versterking zouden kunnen krijgen.

Inmiddels is er mede door ingevulde vragenlijsten en de optrommelactie en met ondersteuning van Esther Rodenburg van CMO STAMM een wijkvisie tot stand gekomen. Circa 200 reacties uit Winsum Zuidoost hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Tijdens de eerste wijkontmoeting bij Terra hebben de gedachten nader vorm gekregen. Samengevat is leefbaarheid een belangrijk thema onder te verdelen in een drietal thema’s die voor Winsum Zuidoost belangrijk zijn. Hiervoor zijn drie werkgroepen ingericht. Deze drie thema’s zijn:
– Schoon en Groen.
– Veiligheid en Verkeer.
– Sociaal en Cultuur.
Voor deze drie werkgroepen kunnen we ook de nodige versterking gebruiken. Spreekt het u aan neem dan eens vrijblijvend contact op met het wijkteam. Doet u mee is m.n. onze vraag.

Deelname aan de hierboven vermelde werkgroepen of aan het wijkteam wordt door het huidige wijkteam zeer op prijs gesteld, wij kunnen samen onze prachtige wijk verder vorm geven.
Reageren kunt u door het contactformulier in te vullen.