Welkom

Winsum Zuidoost is een levendige, energieke woonwijk ten zuiden van het Winsumerdiep en ten oosten van de NS spoorlijn. De woonwijk kenmerkt zich door een viertal wijken die direct naast elkaar liggend eigenlijk in elkaar overvloeien. We hebben het uiteraard over de wijken Ripperda (1,2 & 3), Potmaar, Lombok en Munster. Winsum Zuidoost is ook een drukke wijk met meerdere scholen, een verpleeghuis, het gezondheidscentrum en tal van kleinschalige bedrijvigheid. Voorts veel verkeer te voet, per fiets of gemotoriseerd en een komen en gaan bij het NS Station. De wijk kent ook nogal wat historie, denk bijvoorbeeld aan de Joodse begraafplaats, de Wierde en het Appelhof. Kortom een wijk die de moeite meer dan waard is.

Maar wat vinden de inwoners van dit gebied er nu eigenlijk van? Heerst er tevredenheid of zien we verbeterpunten die voor de langere termijn de moeite waard zijn om samen een mening over te vormen. Dan hebben we het niet alleen over het groenonderhoud of de losliggende stoeptegel maar breder dan dat. Hoe ziet onze woonwijk er in 2025 of 2035 uit?
Wat vinden we er met elkaar van in deze sterk veranderende samenleving met een steeds meer terugtredende overheid, wijkontwikkelingen, actief burgerschap en de op handen zijnde veranderingen in bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Onderlinge verbinding en sociale aspecten zijn meer en meer van belang. Voelen de inwoners van Winsum Zuidoost zich daarbij betrokken en wie wil zich dan inzetten in 2020 en de jaren daarna.

Op de website vindt u meer informatie over de werkgroepen:
Schoon en Groen
Sociaal en Cultureel
Verkeer en Veiligheid

Daarnaast informatie in het archief met onder andere het wijkplan/wijkvisie van Winsum Zuidoost
50+ wonen en de samenstelling van het wijkteam.