Het bestuur van de stichting is betrokken bij onderstaande projecten in de wijken.
Voor vragen over één van deze projecten kun je onderstaand contactformulier (aan Gert Kauw) invullen.

Bouw Tirrel
Winsum schoon
Lessen:NME
Woonvorm 50+
Historie
Buurthuis

NB. In verband met corona zijn er voorlopig geen gezamenlijke spelactiviteten in De Twaalf Hoven.