Uit de enquête en de optrommelactie kwam naar voren dat veel bewoners het belangrijk vinden om in een schone en groene wijk te wonen.
De reeds jaren bestaande werkgroep WinsumSchoon is met ingang van 2020 opgeheven en opgegaan in de werkgroep Schoon & groen.
In een groepje van ongeveer 4 personen willen we nadenken over onderwerpen zoals groenbeheer en zwerfvuil.
Het is de bedoeling dat we de komende jaren allerlei activiteiten gaan opstarten.

Een paar ideeën en mogelijkheden:
1. Het adviseren van de gemeente (elk jaar bezoeken de burgemeester en een wethouder onze wijk; tijdens de wandeling door de wijk kunnen we dingen noemen die ons bezighouden en die we graag willen veranderen);
2. Het informeren en mobiliseren van de bewoners voor de jaarlijkse schoonmaakactie (mogelijk kunnen we deze actie uitbreiden en ook onderhoudswerkzaamheden op pakken);
3. Het organiseren van een fotowedstrijd met een thema voor kinderen en jongeren (natuur, gebouwen, groen, zwerfvuil, water enz.);
4. Het organiseren van een tuinenkeuring met een jury en een prijs (of verschillende prijzen in verschillende categorieën);
5. Het inventariseren van het groen en de natuur in de wijk en het uitzetten van wandelingen (zo mogelijk samen met de scholen in de wijk);
6. Het opstarten en beheren van een moestuin (groente voor eigen gebruik of voor de voedselbank);
7. Het opzetten van een huttenpark voor kinderen en jongeren;
8. Het vormgeven van een park aan de oostkant van Winsum (Potmaarbos, IJsbaan, AZC terrein);

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden.
We hebben in onze werkgroep plannenmakers nodig maar ook uitvoerders voor allerlei activiteiten en werkzaamheden.
Wilt je meedenken en meedoen met de werkgroep?
Geef je dan op bij Jan Langelaar door onderstaand formulier in te vullen.